nieuwsberichten

‘Zorgondernemers moeten anders leren denken’

‘Zorgondernemers moeten anders leren denken’

Er is een aardverschuiving in de zorg op komst. Het nieuwe kabinet wil de AWBZ op de schop gooien, met grote gevolgen voor patiënten, gemeentes, zorgverzekeraars, thuiszorginstellingen en andere zorgondernemers. We vroegen Daan Dohmen, CEO van Focus Cura Zorginnovatie, hoe ondernemers zich het beste kunnen voorbereiden. ‘De huidige businessmodellen zijn echt achterhaald.’

 De AWBZ ‘ontploft’,’ om de woorden van Daan Dohmen te gebruiken. De kosten stijgen explosief, terwijl het aantal ouderen alleen maar groeit. Daarom wil het kabinet Rutte-II een ‘romp-AWBZ’ invoeren. De AWBZ is er vanaf 2015 alleen nog voor de intramurale zorg voor gehandicapten en ouderen met minimaal ‘zorgzwaarte’ vijf.18 december 2012 door Xchange Team, Redactie

Verplicht over op XBRL

Verplicht over op XBRL

Als ondernemer heb je te maken met verplichte financiële rapportages aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Daarin gaat iets veranderen. Binnen afzienbare tijd is het niet langer mogelijk om aangiftes vennootschapsbelasting en jaarrekeningen schriftelijk aan te leveren. In plaats daarvan komt een digitale rapportage in het formaat eXtensible Business ReportingLanguage (XBRL).

Wat is XBRL?

eXtensible Business Reporting Language is een universele computertaal voor het samenstellen en uitwisselen van financiële gegevens. Dit gebeurt via internet. De gegevens worden gekoppeld aan een met een woordenboek vergelijkbare ‘taxonomie’: een classificatie met een exacte omschrijving van alle gegevenselementen en hun relaties.13 december 2012 door Marcel de Kimpe, Partner

Verslaglegging over verantwoord ondernemen door financiële instellingen nog onvoldoende

Verslaglegging over verantwoord ondernemen door financiële instellingen nog onvoldoende

De kwaliteit en inhoud van verslagen over verantwoord ondernemen van Europese financiële instellingen zijn licht verbeterd. In de verslagen moet met name nog een betere aansluiting komen tussen de wensen van de stakeholders, de materiële zaken en de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) die voor de financiële instellingen relevant zijn als ook de impact hiervan op de produkten en diensten innovatie en de bedrijfsvoering.

Deze aanpassingen leiden tot het stimuleren van het integreren van het verslag verantwoord ondernemen en het financiële jaarverslag, een trend die internationaal een grote vlucht neemt. Dit blijkt uit  tweejaarlijks onderzoek van Ernst & Young naar de verslagen verantwoord ondernemen van de 20 grootste Europese en 10 Nederlandse financiële instellingen. Remco11 december 2012 door Xchange Team, Redactie

Ondernemen in een ontwikkelingsland? Profiteer van de PSI-subsidie

Ondernemen in een ontwikkelingsland?  Profiteer van de PSI-subsidie

Ondernemen in Cambodja, Irak of Afghanistan. Het ligt niet echt voor de hand. Toch wagen steeds meer Nederlandse ondernemers de sprong, met een PSI-subsidie in hun ‘rugzak’. Hoe kom je hiervoor in aanmerking? En wat maakt een ontwikkelingsland zo aantrekkelijk? We vroegen het Koen Hamers van het Agentschap NL, teammanager Azië en Midden-Oosten voor het PSI-programma.

‘PSI is een subsidieprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking voor Nederlandse ondernemers die in emerging markets een innovatief investeringsproject willen starten. Er zijn zestig landen waarvoor deze subsidie geldt. Hieronder vallen ook “fragiele staten”: landen met lastige markten, bijvoorbeeld vanwege voormalige oorlogssituaties. Denk aan Irak, Afghanistan of Pakistan.’6 december 2012 door Frank Blenderman, CSO Xchange

Het regeerakkoord, wat zijn de gevolgen voor ondernemers? (deel 3 - slot)

Het regeerakkoord, wat zijn de gevolgen voor ondernemers? (deel 3 - slot)

Fiscalist Arjo van Eijsden en adviseur Frank Blenderman, beiden partner bij Ernst & Young, geven hun mening over het nieuwe regeerakkoord. Wat zijn de (onverwachte) gevolgen voor ondernemers? In het slot van dit drieluik, onder andere: strengere regelgeving voor banken, het versoepelde ontslagrecht en de versnelde verhoging van de aow-leeftijd.

De hervorming van de bankensector gaat door en de regelgeving verscherpt. De oorzaken van de crisis moeten zo veel mogelijk de kop ingedrukt worden, vindt het kabinet. Daarom worden tussen 2013 en 2018 de kapitaaleisen voor banken (Basel III) geleidelijk verhoogd. Ook komt er een verplichte bankierseed, met strenge sancties bij overtreding.4 december 2012 door Frank Blenderman, CSO Xchange

‘Hoe zet je maatschappelijke uitdagingen om in kansen?’

‘Hoe zet je maatschappelijke uitdagingen om in kansen?’

‘Aan welke sociale en milieuvraagstukken kan ik écht een bijdrage leveren? En wel zo dat dit ook waarde voor mijn bedrijf creëert?’ Veel ondernemers worstelen hiermee, merkt Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSCG) en partner bij Ernst & Young. Acht vragen over praktische dilemma’s, trends en de eerste stap naar duurzaam ondernemerschap.

‘Ondernemend Nederland timmert al stevig aan de weg. Zo zijn diverse Nederlandse multinationals “super sector leader” in de Dow Jones Sustainability Index. Maar, de urgentie is groter dan ooit. Gelukkig zoeken overheden, universiteiten, bedrijven en non-profit organisaties elkaar steeds vaker op om samen te werken.29 november 2012 door Jan Peter Balkenende, Voorzitter DSGG

Het regeerakkoord, wat zijn de gevolgen voor ondernemers? (deel 2)

Het regeerakkoord, wat zijn de gevolgen voor ondernemers? (deel 2)

Bruggen slaan, en bezuinigen. Dat is de kern van het nieuwe regeerakkoord. Fiscalist Arjo van Eijsden en adviseur Frank Blenderman, partners bij Ernst & Young, duiken in de kleine letters. Wat zijn de (onverwachte) gevolgen voor ondernemers? In deel 2 van dit drieluik, onder andere: de nieuwe en sterk verhoogde belastingrente, verruimde kredietregelingen en de financiële transactiebelasting.

 Nu werken we met het systeem van de heffingsrente. Maar dit vervalt per 1 januari 2013 en maakt plaats voor de belastingrente.27 november 2012 door Frank Blenderman, CSO Xchange

De bonus als duurzaam compliment

De bonus als duurzaam compliment

In 2011 keerden onze beursgenoteerde ondernemingen ruim 12% minder kortetermijnbonussen uit. Op het loonstrookje van besturend Nederland lijkt het good old vaste salaris weer de hoofdrol te spelen. Een trend die ondernemers moeten volgen? ‘Juist in economisch mindere tijden kan een variabele beloning het beste in mensen naar boven halen,’ stelt Mattijs van Eck, Manager Performance & Reward bij Ernst & Young.

Bij het woord ‘bonus’ dringt het beeld zich op van logge banken, met hun rokerige achterkamertjesbeleid en oldboysnetwork. Het begrip lijkt besmet. Niet terecht, vindt Mattijs van Eck.22 november 2012 door Xchange Team, Redactie