nieuwsberichten

Hoe communiceert de consument in 2020?

Hoe communiceert de consument in 2020?

Zijn issues rondom privacy en security grotendeels opgelost of is het een grote chaos op het gebied van internet security en privacy? Wat is het effect hiervan op de consument?

Pieter Verhees, Sectorleider Telecom bij Ernst & Young: ‘In vrijwel elke sector hebben organisaties te maken met ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen en bovendien moeilijk te voorspellen zijn. Dat geldt zeker ook voor de telecomsector. Dit maakt het voor bestuurders lastig om strategische keuzes te maken. De grootste valkuil daarbij is dat mensen hun tijdshorizon gaan verkorten omdat ze de langere termijn ontwikkelingen niet kunnen voorspellen.

De Ernst & Young scenariostudie biedt in een turbulente omgeving een krachtig hulpmiddel om robuuste strategische keuzes te maken. De kracht zit hem in het feit dat je je niet richt op één toekomstscenario, maar dat je wordt gedwongen om na te denken over alternatieve toekomstbeelden en je daarop voor te bereiden.’ In totaal hebben 45 experts en 25 bedrijven meegewerkt aan deze studie.2 mei 2012 door Andrea Vogel, EMEIA SGM Leader

Toezicht op de ondernemingsstrategie

Toezicht op de ondernemingsstrategie

Commissarissen zijn bij uitstek in de positie om toezicht te houden op de ondernemingsstrategie. Zij zitten dicht bij het vuur maar hebben voldoende afstand om onafhankelijk toezicht te kunnen uitoefenen. We vroegen vier commissarissen hoe het toezicht op ondernemingsstrategie effectiever zou kunnen verlopen.

Dolf van den Brink: “Als RvC moet je op de goede afstand blijven”

“De ervaring bij de bedrijven waar ik commissaris ben is dat je steeds eerder in het strategisch proces wordt betrokken. Dat is een tendens die zich met name de laatste tien jaar heeft ontwikkeld. Vroeger kreeg de Raad van Commissarissen de vastgelegde strategie gepresenteerd en konden ze bij wijze van spreken alleen nog ja of nee zeggen. Nu zit je toch vaak in een bijna one-tier achtige setting. In een vroeg stadium bekijk je samen met het management de verschillende opties en scenario’s die je hebt in de strategie. Het management werkt die verder uit en gaandeweg wordt zo de strategie opgebouwd.26 april 2012 door Auke de Bos, Partner

De Vraag van Van Praag aan Hubert Deitmers

De Vraag van Van Praag aan Hubert Deitmers

Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en Ernst & Young hebben een samenwerkingsovereenkomst om ondernemerschap in Nederland te bevorderen. In ‘De vraag van Van Praag’ gaan de leden van de Raad van Advies van ACE in op een ondernemersvraag. Hubert Deitmers heeft in 2006 samen met Joop van den Ende Van den Ende & Deitmers opgericht. Deze investeringsmaatschappij steekt geld en kennis in bedrijven die werken op het snijvlak van internet en (nieuwe) media. Hubert Deitmers gaat in op de vraag: Gaat een Venture Capital Partner op de stoel van de ondernemer zitten?

“We willen een klankbord zijn voor ondernemers. Met onze specifieke kennis en het enorme internationale netwerk dat we hebben opgebouwd, proberen we een bedrijf te helpen verder te groeien. Maar we gaan nooit op de stoel van de ondernemer zitten. Wij hebben – en dat is een bewuste keuze - vrijwel nooit een meerderheidsbelang. 24 april 2012 door Mirjam van Praag, Professor Entrepreneurship and Organization

Eurozone Forecast: er gloort licht aan de horizon in 2013

Eurozone Forecast: er gloort licht aan de horizon in 2013

De eurozone staat voor een jaar vol uitdagingen, met grote schuldbedragen in de publieke en particuliere sector die nog moeten worden geherfinancierd, strenge kredietvoorwaarden, verdere overheidsbezuinigingen en teruglopende werkgelegenheid. Toch verwacht Ernst & Young’s Eurozone Forecast (EEF) voor 2013 een langzame terugkeer naar groei. 

De EEF voorspelt dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) in de eurozone dit jaar een lichte daling van 0,5% zal vertonen en negen van de zeventien eurolidstaten zullen krimpen. Voor het BBP van de eurozone voor 2013 voorspelt de EEF daarentegen een groei van 1% en een verdere stijging tot 2% in 2015-16. Het Nederlandse BBP zal volgens de EEF in 2012 dalen met 0,8% en vervolgens in 2013 groeien met 1,5%.19 april 2012 door Xchange Team, Redactie

Gevolgen van de gewijzigde ingangsdatum AOW

Gevolgen van de gewijzigde ingangsdatum AOW

“Het is belangrijk dat ondernemers bewust zijn van de verandering in de Algemene Ouderdomswet (AOW), die op 1 april is ingegaan.” Dat zegt Pieter van Rijsbergen, advocaat pensioenrecht bij Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen. “De ingangsdatum van de AOW is vanaf die datum namelijk verschoven van de eerste van de maand waarin iemand 65 jaar wordt naar de daadwerkelijke 65e verjaardag.

Dat betekent dat een werknemer maximaal een maand later AOW krijgt, namelijk het verschil tussen een verjaardag op de eerste dag en de laatste dag van de maand. De gewijzigde startdatum van de AOW kan ook gevolgen hebben voor ondernemers.”17 april 2012 door Pieter van Rijsbergen, Advocaat pensioenrecht

Commissarissen, zelfevaluatie en toezicht op strategie

Commissarissen, zelfevaluatie en toezicht op strategie

Het houden van toezicht op de ondernemingsstrategie lijkt voor de buitenwacht van ondernemingen een logische zaak. Welke belanghebbende wil nou niet dat in de gaten wordt gehouden of de strategie van ondernemingen degelijk is en of de realisatie ervan aan de verwachtingen beantwoordt? Commissarissen zijn bij uitstek  in de positie om deze taak op zich te nemen. Zij zitten dicht bij het vuur maar hebben voldoende afstand om onafhankelijk toezicht te kunnen uitoefenen.

Het is niet meer van deze tijd om als commissaris passief met de strategie van de onderneming om te gaan. Commissarissen willen in een steeds eerder stadium betrokken zijn bij het opstellen van de strategie, zodat ze bij het goedkeuren van de strategie weten waar het over gaat. Maar hoe doe je dat, toezicht houden op strategie? Het Nationaal Commissarissen Onderzoek draagt bij aan het maatschappelijk debat over de veranderde rol van de commissaris en richt zich in het bijzonder op de zelfevaluatie van de RvC.13 april 2012 door Auke de Bos, Partner

Het sociaaleconomisch effect van private investeringen in Afrika

Het sociaaleconomisch effect van private investeringen in Afrika

Het bedrijfsleven kan een belangrijke stuwende kracht achter de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Afrika zijn. Een levendige private sector, met ondernemingen die investeren en die werkgelegenheid scheppen, is van essentieel belang voor het bevorderen van groei. En het vergroten van de kansen voor iedereen op het continent. 

Uit onderzoeken die in opdracht van bedrijven als Unilever, Standard Chartered en SABMiller op diverse Afrikaanse markten zijn verricht, blijkt het positieve effect van een private sector die investeert (en daarmee werkgelegenheid schept), alsook het positieve effect van waarde, toegevoegd in de vorm van belastingen en de ontwikkeling van de toeleveringsketen en vaardigheden.11 april 2012 door Andrea Vogel, EMEIA SGM Leader

Emerging Markets: De weg naar realisatie van groeidoelstellingen?

Emerging Markets: De weg naar realisatie van groeidoelstellingen?

Globalisering is een feit!

Door een sterke ontwikkeling in de technologische en communicatieve mogelijkheden is de wereld in de laatste decennia steeds transparanter en beter bereikbaar geworden.

De snelle en sterke groei van de opkomende markten is hierbij niet onopgemerkt gebleven. De zogeheten BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) zijn inmiddels een begrip geworden. Deze landen bieden veelal een goede mogelijkheid voor meer ontwikkelde landen om productie en maakindustrie te ‘outsourcen’. Daarmee zijn deze landen, met India en China voorop, grote leveranciers geworden voor de meer ontwikkelde markten in Europa en de Verenigde Staten. 

Zodoende hebben deze opkomende markten de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, waarbij percentages van dubbele cijfers niet vreemd waren. Ook voor ons was deze verschuiving van productie een manier om groei te realiseren. 5 april 2012 door Wolfgang Paardekooper, Partner