nieuwsberichten

‘Zorgondernemers moeten anders leren denken’

‘Zorgondernemers moeten anders leren denken’

18 december 2012 door Xchange Team, Redactie


Er is een aardverschuiving in de zorg op komst. Het nieuwe kabinet wil de AWBZ op de schop gooien, met grote gevolgen voor patiënten, gemeentes, zorgverzekeraars, thuiszorginstellingen en andere zorgondernemers. We vroegen Daan Dohmen, CEO van Focus Cura Zorginnovatie, hoe ondernemers zich het beste kunnen voorbereiden. ‘De huidige businessmodellen zijn echt achterhaald.’

De AWBZ ‘ontploft’,’ om de woorden van Daan Dohmen te gebruiken. De kosten stijgen explosief, terwijl het aantal ouderen alleen maar groeit. Daarom wil het kabinet Rutte-II een ‘romp-AWBZ’ invoeren. De AWBZ is er vanaf 2015 alleen nog voor de intramurale zorg voor gehandicapten en ouderen met minimaal ‘zorgzwaarte’ vijf. Ouderen met lagere zorgzwaartes, waaronder dementerenden, vallen onder de thuis- of mantelzorg. Ook moet deze groep haar eigen woonlasten gaan betalen. Alle zorg die nu nog onder een regionaal AWBZ-zorgkantoor valt, wordt verdeeld. En dit betekent: simpele ondersteunende handelingen, zoals steunkousen aantrekken, vallen straks onder de gemeentes, terwijl meer medische taken bij zorgverzekeraars komen te liggen.

Handen aan het bed

De wijzigingen zijn pittig, vindt ook Dohmen. Maar hij begrijpt ze wel. ‘In Nederland gaat de vergrijzing veel sneller dan in andere landen, zoals Duitsland. Ons zorgsysteem staat enorm onder druk. Als we niet ingrijpen, is zorg straks onbetaalbaar en hebben we er ook nog een solidariteitsprobleem bij: zorg is dan alleen nog voor rijke Nederlanders.’ Ook vanuit arbeidsmarktperspectief mag de zorgvraag niet exploderen, vindt hij. ‘Blijven we onbeperkt inkopen, dan hebben we straks veel te weinig handen aan het bed. In theorie zou uiteindelijk 20 tot 25 procent van de beroepsbevolking in de zorg moeten zitten. Dat is natuurlijk onrealistisch.’ Dohmen denkt dat vooral gemeentes het niet makkelijk krijgen. ‘Aan de ene kant moeten ze meer zorgplichten op zich nemen. En hebben gemeenteambtenaren eigenlijk wel genoeg kennis van het inkopen van zorg? Aan de andere kant krijgen gemeentes 1,6 miljard euro minder voor de Wmo-uitvoering. Dat wringt.’

Toegevoegde waarde

Toch ziet Dohmen veel kansen, ook voor zorgondernemers. Maar dan moeten ze wel anders leren denken, stelt hij. ‘De meeste huidige businessmodellen zijn echt achterhaald. Nu weet je nog waar je aan toe bent: er zijn regionale AWBZ-zorgkantoren, die zorg inkopen. Vrij overzichtelijk. Straks heb je te maken met gemeentes, zorgverzekeraars, specialisten et cetera.’ Volgens hem moeten ondernemers goed nadenken over hun toegevoegde waarde. En een beetje haast maken. ‘Waar ga je op inhaken: zoek je het in de verzorging, of de verpleging? Wil je een partner worden van gemeentes, of van zorgverzekeraars?’ Ook verwacht hij dat het traditionele managementenken zijn langste tijd gehad heeft. ‘Geef mij maar zelfsturende teams in plaats van die enorme managementkolossen. Want in de wijk, dáár gebeurt het. Verplegers en verzorgers weten als geen ander wat urgent is. Geef hen meer ruimte. Om beslissingen te nemen, mee te denken. Zo kun je sneller op cliëntbehoeftes inspringen.’   

Onverwachte innovaties

In een veranderende markt heb je altijd innovators die met onverwachte oplossingen komen, en zo razendsnel een niche veroveren. ‘Juist nu moeten zorgondernemers extra alert zijn. Door je blind te staren op al die wetten, kun je vernieuwende substituten over het hoofd zien. En opeens moet je constateren: ik ben te laat.’ Eigenlijk is Dohmen zelf zo’n luis in de pels. Focus Cura levert innovatieve thuistoepassingen, waardoor de lasten en kosten bij zorginstellingen verminderen. Trots is hij bijvoorbeeld op de ‘Medido Medicatiebegeleiding’, ontwikkeld met partner Innospense: een medicijndispenser die op vaste tijdstippen de gewenste dosering afgeeft. Het systeem staat in contact met een zorgcentrale, die de doseringen controleert en belt zodra er een is overgeslagen. Een ander voorbeeld is het communityplatform ‘Pal4’. Met een speciale iPad onderhouden patiënten vanuit huis contact met de ambulante begeleider. Via een webcam controleert hij bijvoorbeeld wonden en medicijngebruik.

Droom

Zorgverzekeraars zijn enthousiast over de producten van Focus Cura, en de vraag groeit. Toch krijgt Dohmen ook kritiek. ‘“Ja, techniek kan de mens toch niet vervangen?” hoor ik dan. Dat is ook zo. Maar het is niet of-of, maar en-en. Met Pal4 komt de thuiszorgverpleger misschien niet meer ’s middags, maar nog wel ’s ochtends en ’s avonds. Dit scheelt zo’n wijkverpleegkundige twintig uur per maand.’ Ook Dohmen is continu bezig met de toekomst. Hij richt zich onder meer op innovatie bij dementie-ondersteuning. ‘Ik ben ooit begonnen als schoonmaker in een verpleegtehuis. Toen is mijn liefde voor ouderen geboren. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar ze liggen me heel na aan het hart. Mijn droom is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.’

 


tags: aow (3), ondernemen (66)


Reageer
Optioneel *