nieuwsberichten

Verplicht over op XBRL

Verplicht over op XBRL

13 december 2012 door Marcel de Kimpe, Partner


Als ondernemer heb je te maken met verplichte financiële rapportages aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Daarin gaat iets veranderen. Binnen afzienbare tijd is het niet langer mogelijk om aangiftes vennootschapsbelasting en jaarrekeningen schriftelijk aan te leveren. In plaats daarvan komt een digitale rapportage in het formaat eXtensible Business ReportingLanguage (XBRL).

De volgende rapportages gaan op de vermelde ingangsdata over op het XBRL-formaat:

  • De aangifte vennootschapsbelasting (vanaf 1 januari 2013)
  • De jaarrekening voor niet-controleplichtige ondernemingen vanaf boekjaar 2013 (1 januari 2014)
  • De jaarrekeningen voor controleplichtige ondernemingen vanaf boekjaar 2014 (1 januari 2015)

Wat is XBRL?

eXtensible Business Reporting Language is een universele computertaal voor het samenstellen en uitwisselen van financiële gegevens. Dit gebeurt via internet. De gegevens worden gekoppeld aan een met een woordenboek vergelijkbare ‘taxonomie’: een classificatie met een exacte omschrijving van alle gegevenselementen en hun relaties. Voorbeelden hiervan zijn ‘omzet’ of ‘verkoopkosten’. Met XBRL worden uw financiële gegevens volledig softwareonafhankelijk en eenduidig geïnterpreteerd.

Wat verandert XBRL voor jouw onderneming?

De invoering van XBRL heeft gevolgen voor de rapportageprocessen. De noodzakelijke aanpassing van deze processen kan op twee manieren plaatsvinden: beperkt of strategisch. De eerste benadering is vooral technisch van aard terwijl de tweede oplossing nieuwe kansen biedt om je processen en informatiestromen te verbeteren.

Technische aanpak

Bij een beperkte aanpassing van rapportageprocessen wordt XBRL uitsluitend gezien als een stukje techniek. De aangifte en jaarrekening gaan over op de computertaal die XBRL in feite is. De beperking van deze benadering is dat je geen efficiency bereikt omdat je voor elke rapportage opnieuw zult moeten nagaan welke informatiebronnen en –elementen je nodig hebt om te rapporteren.

Strategische aanpak

Uitgangspunt van de strategische benadering is dat je eenmalig definieert over welke informatiebronnen en –elementen je beschikt. Hierdoor kun je bedrijfsinformatie meerdere malen hergebruiken voor verschillende doelstellingen (jaarrekening, publicatiestukken, aangifte vennootschapsbelasting, indirect TAX/BTW aangifte, statistieken voor het CBS, kredietrapportages voor de banken enzovoorts). Daarnaast biedt deze benadering mogelijkheden om de interne informatievoorziening en managementinformatie te optimaliseren en verder te automatiseren.

Uiteraard moeten ook de informatiesystemen voor XBRL geschikt worden gemaakt. Je kunt daarvoor applicaties aanschaffen, maar het is heel goed mogelijk dat je huidige systemen al over XBRL-faciliteiten beschikken.

Welke benadering je ook kiest voor de aanlevering van XBRL-rapportages, het is van groot belang dat je dit op doordachte wijze doet. Dus kies je voor een technische of strategische aanpak?


tags: belasting (12), jaarrekening (7), xbrl (3)


Reageer
Optioneel *